Gispon uusi tiimiläinen esittäytyy: Pauliina, tuo tekninen paikkatietopalloilija

Kuka olet?

Olen Pauliina, vuonna 2018 Filosofian maisteriksi valmistunut soveltava matemaatikko. Tutkintoni koostuu kaikenkarvaisten matematiikan opintojen lisäksi laajoista tietojenkäsittelytieteen ja maantieteen opinnoista. Maantieto (erityisesti kartat) ja matematiikka ovat lapsuudesta asti kiehtoneet minua aivan yhtä paljon. En oikeastaan olisi halunnut yliopistoon mennessäni tehdä valintaa matematiikan ja maantieteen välillä lainkaan. Onnekseni minun ei tarvinnutkaan. Paikkatieto-ohjelmistot nimittäin tarjosivat täydellisen alustan käyttää matematiikkaa työkaluna uudenlaisen, ja ennen kaikkea hyödyllisen, tiedon tuottamiseen.

On kuitenkin eittämättä totta, että paikkatieto-ohjelmistot ovat oma kokonaisuutensa ja matemaattiset menetelmät omansa. Se ei kuitenkaan estä eri ympäristöissä eri tavoilla tuotetun samaan ilmiöön liittyvän informaation yhdistämistä. Tietoteknistä osaamista tämä sen sijaan vaatii. Tietojenkäsittelytieteen opinnot toimivatkin aluksi välttämättömänä liimana kahden minua kovasti kiinnostavan alan välillä. Myöhemmin, yliopistoaikaisen ”paikkatietopolkuni” noustua pystyyn, tietojenkäsittelytieteestä tuli se ala, johon halusin rakentaa poikkitieteellisen sillan.

Sillan rakennusprosessini tarkoitti käytännössä sitä, että otin vastaan minulle tarjotun koneoppimiseen ja epäsileään optimointiin liittyvän jatko-opiskelupaikan. Kävi kuitenkin ilmi, ettei etäisesti lääkekehitykseen liittyvä työ ollut sitten kuitenkaan riittävän konkreettista minulle. Kaikista tärkeintä minulle on kuitenkin aina ollut, että työlläni on selkeä merkitys.

Akateemisen urani tiivistelmän jälkeen pääsen vihdoin maalailemaan hieman sitä mitä olen. Analyyttinen, totta kai. Mutta en missään nimessä rauhallinen. Olen kotoisin Pohjanmaalta, ja se tuppaa näkyä ja kuulua. Suurimman osan ylimääräisestä energiasta puran urheilun kautta. Tai no, tarkemmin sanottuna jalkapallokentillä. Rakastan jalkapalloa ja viihdyn kentillä sekä pelaajan että erotuomarin ominaisuudessa. Onnekseni avopuolisonikin pitää jalkapallosta.

Miten toivot, että osaamisesi tukee Gispon toimintaa?

Soveltavan matematiikan opintojeni keskiössä ollut matemaattinen optimointi tarjoaa paitsi kehyksen, jonka mukaan ilmaista relaatioita, tavoitteita ja rajoituksia matemaattisesti, myös laajan työkalupakin ratkaista numeerisesti niitä ongelmia, joihin erilaiset tavat mallintaa todellisuutta usein johtavat. Sen lisäksi olen jatko-opinnoissani tutkimusteni kautta päässyt paneutumaan erittäin syvälle koneoppimismaailmaan. Toivon, että voisin huomattavasti jatko-opintojen aikana kehittyneiden ohjelmointitaitojeni (regressiomallit, tukivektorikoneet, neuroverkkomenetelmät, rajapinnat) turvin pystyä tuomaan jotain uutta Gispolla tehtävään spatiaaliseen analyysiin. Haaveilen myös siitä, että löytäisin tavan integroida näitä tekniikoita osaksi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja esimerkiksi lisäosakehityksen kautta.

Millaisia haasteita toivot töissä?

Merkityksellisiä haasteita. Todellisen elämän ongelmia, joihin joku tarvitsee ratkaisun. Toivon törmääväni monipuolisiin ongelmiin, joiden ratkaisemiseen tarvitaan useita eri taitoja. Tämä on kuitenkin ainoa tapa kehittyä. Toivon kehittyväni yhä paremmaksi ohjelmoijaksi ja datan käsittelyn ammattilaiseksi, mutta oikeastaan kaikista eniten odotan, että pääsen takaisin työskentelemään paikkatieto-ohjelmistojen pariin.

Mikä paikkatiedoissa kiehtoo?

Paikkatieto on sellaista tietoa, mikä valitettavan helposti sivuutetaan muuten niin kattavasta tilastollisesta mallista / analyysista. Tämä on mielestäni oikeastaan aika hullua, sillä melkeinpä ihan kaikkeen dataan liittyy jokin sijaintitieto. Se, että tarkasteltaviin objekteihin liittyy geometriatieto, avaa käyttöön täysin uudenlaiset analysointityökalut ja oikeastaan jopa tavan ajatella. Sen sijaan, että tarvitsisi rajoittua numeerisiin arvoihin, voidaankin ottaa analyysissa huomioon päällekkäisyyksiä, leikkauksia ja visuaalista havainnointia. Vaikken pidäkään itseäni yhtään visuaalisena ihmisenä, niin paradoksaalista kyllä, pidän paikkatieto-ohjelmiston tarjoamaa asioiden väliset suhteet näkyväksi tuovaa ominaisuutta tosielämään soveltuvan analyysin perustana. Ja onhan se nyt kätevää, kuinka helppoa eri aineistoihin kerättyä dataa on yhdistellä sijaintitiedon perusteella samaan näkymään. Pakko mainita tähän loppuun vielä sekin, että yksi siisteimpiä paikkatietoon liittyviä juttuja on mielestäni se, kun jotain ilmiötä pystytään kuvaamaan sekä ajan että paikan suhteen kehittyvänä kokonaisuutena esimerkiksi QGISin TimeManagerin kautta. Minua kiinnostaa kovasti nähdä, minkälaisia temporaalisen ulottuvuuden huomioivia analysointityökaluja tulevaisuudessa tullaan kehittämään.

Pauliina Mäkinen on sovelletun matematiikan FM, joka nauttii spatiaalisten ilmiöiden mallintamisesta ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta niin avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen, koneoppimisen kuin matemaattisen optimoinninkin keinoin. Vapaa-aikansa Pauliina kuluttaa jalkapallokentillä joko erotuomarin tai pelaajan roolissa.