Gispo mukana BMOL-päivillä

Paikkatieto mukaan kouluihin

Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) syyspäivät järjestettiin Vantaalla, tiedekeskus Heurekassa lauantaina 18.11.2017. Gispo oli paikalla esittelemässä QGisin käytön mahdollisuuksia ja kartoittamassa opettajien tarpeita erityisesti maantieteen opetuksessa.

Syventävällä mantsankurssilla lukiolaiset tekevät valitsemastaan alueesta tutkielman, jossa perehdytään mm. luonnomaantieteen, väestön, talouden ja liikenteen ilmiöihin. Tällaisen spatiaalisen tilastotiedon käsittelyyn ilmainen ohjelmisto on tietysti aivan omiaan! Gispo tarjoaa opetushenkilökunnalle koulutusta ja tukipalveluita myös avointen paikkatietoaineistojen löytämiseen ja hyödyntämiseen. Opettajien koulutus- ja aineistotarpeita kartoittavaan kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme pari QGIS-oppikirjaa. Myös alennuskuponkeja verkkokoulutuksiimme jaettiin ahkerasti. Keskustelut opettajien kanssa olivat erityisen antoisia ja auttoivat meitä hahmottamaan, missä paikkatietoalan opetuksessa nykyään mennään. Toivottavasti moni päiville osallistunut löytää tiensä Gispon koulutuksiin tai online-kursseille!

Kouluille ja opettajille ohjeistusta

  • OpenStreetMap työpajat- tutustutaan oppilaiden kanssa esim. HOT-OSM toimintaan ja tuotetaan elintärkeää tietoa esimerkiksi rokotuskampanjoiden tueksi tai kriisinhallintaan. Tai luodaan oman lähiympäristön tietoa OpenStreetMap:iin, jotta esimerkiksi kaupungin joukkoliikenteen reititys toimisi paremmin.
  • Mapillary työpajat - luodaan oppilaiden kanssa lähiympäristöstä katukuvaa ja kommentteja (lue Turun Pansion alakoulun case)
  • QGIS työpöytäohjelmiston hyödyntämiskoulutukset (ks. Gispolearning.com)
Salla Multimäki

Moi! Olen Salla ja liityin Gispon jengiin marraskuussa 2017. Teen enimmäkseen koulutus- ja konsultointihommia. Ominta alaani on paikkatietojen analyysi ja tiedon visualisointi. Minulle on kertynyt myös pedagogista kokemusta ja pätevyyttä.