Julkaistu 3.2.2023

Geodeettinen laskenta QGISillä ja Geodesic tools -lisäosa

Esittely

Gispon kehittämä Geodesic tools -QGIS-lisäosa tuo uusia mahdollisuuksia kaavoittajille ja geodeetikoille QGISillä työskentelyyn. QGIS tarjoaa jo itsessään hyödyllisiä ominaisuuksia kaavoitukseen, kuten kahdessa aiemmassa blogitekstissämme esiteltiin (osa 1 ja osa 2), mutta lisää CAD-henkisiä ominaisuuksia kaipaaville Geodesic tools laajentaa QGISin työkalujen repertuaaria.

Geodesic tools -lisäosa sisältää 4 varsinaista työkalua sekä 4 lisätyökalua datan muokkaamiseksi.

Varsinaiset työkalut:

 • Rectangular mapping
 • Intersect line and circle
 • Intersect lines
 • Displace line

Lisätyökalut

 • Explode polygon
 • Explode line(s)
 • Explode line(s) to points
 • Split line

Tässä artikkelissa esitellään kaikki lisäosan työkalut, mutta tarkemmat ohjeet lisäosan käyttöön löytyvät täältä.

Asennus

Lisäosaan pääsee käsiksi lataamalla uusimman julkaisuversion QGISin omilta sivuilta: https://plugins.qgis.org/plugins/kimu/. Lisäosa latautuu zip-tiedostona, jonka voi QGISissa asentaa Lisäosat-hakemistosta klikkaamalla Hallitse ja asenna lisäosia -> Asenna ZIP-tiedostosta. Asennuksen jälkeen Geodesic tools -lisäosan pitäisi ilmestyä työkalupalkkina alla olevan kuvan mukaisesti.

geodeettinen laskenta

Käyttö

Yleistä

Kaikki lisäosan työkalut vaativat käyttäjää aluksi valitsemaan kohteita joltain vektoritasolta. Riippuen työkalusta suoritus alkaa kun käyttäjä painaa työkalun painiketta tai valitsee aloituskohteen. Yhteistä kaikille leikkaus- tai muita pisteitä tuottaville työkaluille on se, että viivojen tilalla käyttäjä voi valita syötteeksi kaksi pistettä, jotka muodostaisivat viivan, sekä se, että viivojen kuvitellaan jatkuvan äärettömyyksiin ja kaarien kuvitellaan muodostavan kokonaisia ympyröitä leikkauspisteiden laskennassa. Kaikki työkalut syöttävät lähtökohtaisesti tuloksensa QGISin muistitasona, joka ei tallennu levylle. Monet työkalut kuitenkin kysyvät suorituksen päätteeksi, haluaako käyttäjä tallentaa heti tulokset johonkin tiedostoon.

Rectangular mapping

Rectangular mapping -työkalu on suunniteltu helpottamaan suorakulmaisten alueiden kulmapisteiden merkitsemistä. Työkalun ottaa syötteeksi

 • Yhden viivan tai kaksi pistettä, joiden väliin kuvitellaan viiva
 • A-parametrin, joka merkitsee koordinaattijärjestelmän yksiköissä (esim. metrit) matkaa, joka kuljetaan viivaa pitkin
 • B-parametrin, joka merkitsee koordinaattijärjestelmän yksiköissä matkaa, joka kuljetaan viivasta kohtisuoraan
 • Listan seinien pituuksista
 • Tallennustiedoston

Mikään parametreistä ei ole pakollinen, eli työkalua voi hyödyntää monenlaisissa suorakulmia sisältävissä laskennoissa. Työkalu kysyy käyttäjältä jokaisen pisteen kohdalla pop-up-ikkunoiden avulla valintaa kahden mahdollisen pisteen välillä, sillä A- ja B-parametrit eivät määritä siirtymän suuntaa, ainoastaan suuruuden. Rectangular mapping on ehkäpä Geodesic tools -työkaluista monimutkaisin, mutta hetken opettelun ja testailun jälkeen monipuolinen ja kätevä apuri esimerkiksi tonttien kaavoitukseen!

geodeettinen laskenta

Intersect line and circle

Intersect line and circle -työkalu auttaa tilanteissa, joissa käyttäjällä on ympyrän keskipiste ja säde, ja viiva joka pitäisi leikata kuvitteellisen ympyrän kanssa. Käyttäjä valitsee QGISissa aktiiviseksi viivan (tai kaksi pistettä, joiden väliin kuvitellaan viiva), määrittelee ympyrän säteen koordinaattijärjestelmän yksiköissä ja klikkaa ympyrän keskipistettä. Mikäli mahdollisia leikkauspisteitä on kaksi, QGISiin visualisoituu hetkellisesti katkoviivalla merkattu kuvitteellinen ympyrä ja molemmat pisteet. Samalla työkalu pyytää käyttäjää valitsemaan jomman kumman pisteistä tallennettavaksi.

geodeettinen laskenta

Intersect lines

Intersect lines -työkalu löytää kahden viivan risteyskohdan. Kahdella suoralla viivalla voi olla vain yksi leikkauspiste, mutta jos käyttäjä valitsee syötteeksi kaaria (eli ympyröitä) tai pisteitä, voi mahdollisia leikkauspisteitä olla useampia. Kuten Intersect line- and circle ja Rectangular mapping -työkalujen tapauksessa, käyttäjältä kysytään tällöin mikä leikkauspiste pidetään.

geodeettinen laskenta

Displace line

Displace line -työkalu luo rinnakkaisen viivan valitun etäisyyden päähän. Käyttäjän tarvitsee vain aktivoida työkalu, syöttää haluttu etäisyys ja klikata kohdeviivaa, ja uusi viiva ilmestyy kartalle. Jos viiva ilmestyi väärälle puolelle, käyttäjä voi ajaa työkalun uudestaan samalla etäisyysparametrilla, mutta negatiivisella arvolla.

geodeettinen laskenta

Explode polygon, Explode line(s), Explode line(s) to points

Kaikki explode-työkalut toimivat samalla periaatteella. Käyttäjä valitsee kohteen, jonka haluaa “räjäyttää” osiin ja aktivoi työkalun. Poligonin räjäyttäminen tuottaa poligonin reunoista viivasegementtejä sekä pisteitä segmenttien risteyskohdissa. Viivan räjäyttäminen tuottaa viivasegmenttejä, ja viivan räjäyttäminen pisteiksi tuottaa segmenttien päätepisteet. Explode line(s)- ja Explode line(s) -työkaluille voi antaa syötteeksi useita kohteita, Explode polygonille vain yhden.

geodeettinen laskenta

Split line

Split line -työkalu jakaa viivan käyttäjän valitsemaan määrään yhtä pitkiä segmenttejä. Aluksi työkalu aktivoidaan, minkä jälkeen käyttäjä valitsee osien määrän ja klikkaa kartalta viivakohdetta. Lopputuotteeksi tulee viivatason lisäksi segmenttien päätepisteet.

geodeettinen laskenta

Sitten vain kokeilemaan! Jos työkalusta löytyy bugeja, voit laittaa niistä issuen GitHubiin tai kertoa siitä sähköpostitse meille info@gispo.fi. Lisäosaa ei kehitetä aktiivisesti, mutta jos sinä tai organisaatiosi kaipaatte siihen lisätoiminnallisuuksia tai haluatte tukea sen kehitystä, meihin voi olla aina yhteydessä.

Profiilikuva

Niko Aarnio

Niko on vesi- ja ympäristötekniikan DI, jota kiinnostaa sovelluskehitys, datan visualisointi, kestävä kehitys ja kaikenlainen tekninen ongelmanratkaisu. Vapaa-aikana Nikon voi löytää miekkailemasta, kiipeilemästä tai samoilemasta vuoristopoluilla.