Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja (ALPO/FOSS4G) on kehitetty maailmalla jo 1980-luvulta lähtien. Ensimmäinen muille avattu paikkatietopohjainen ohjelmisto on GRASS, joka avattiin 1990-luvun lopulla kaikkien käyttöön. Gispo Oy tukee mm. QGISin, PostGISin ja GeoServerin käyttöä.

Miksi valita avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto?

Yhteensopivuus, ei lisenssimaksuja

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot tukevat useita eri aineistoformaatteja (katso esimerkiksi GDALin formaattilistaus) sekä kansainvälisiä standardeja (OGC), jolloin työkalut ovat hyödynnettävissä eri ohjelmistoissa helpommin. Esimerkiksi QGIS, PostGIS ja GeoServer toimivat hyvin yhteen, jolloin tuotanto, hallinta ja julkaisu onnistuu tehokkaasti. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voi hyvin käyttää myös osana muita kaupallisia ohjelmistoja (hybridiratkaisut) ja kehittää omaa infraratkaisua sopivaan suuntaan. Ohjelmistojen käytöstä ei synny lisenssikustannuksia tai pakollisia ylläpitomaksuja. Kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön tuki on kuitenkin välttämätöntä, jotta ohjelmistoja voidaan tuottaa ja tuottamisprosessin jälkeen ylläpitää.

Yhteisö ja vapaus kokeilla

Avointen paikkatieto-ohjelmistojen kehittämisessä on mukana satoja asiantuntijoita ympäri maailmaa. Yhteisön myötä kehittäminen on nopeaa ja myös virheet löytyvät ja korjataan nopeasti. Tämä lisää tietoturvaa ja hyvää laatua. Hyötynä on, että ohjelmistoja voi itse myös kehittää, muokata, koipioida ja jakaa asiakkaalle tai muille eteenpäin. Käyttäjällä on vapaus valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen. Tämä vapauttaa teknologia- ja toimittajariippuvuuksilta. Työskentely on joustavaa ja vähentää siten riskejä. Esimerkiksi työkaluja on helppo testata ennen käyttöönottopäätöstä.

Gispon tukemat avoimet paikkatieto-ohjelmistot

QGIS

QGIS on helppokäyttöinen ja monipuolinen paikkatietojen käsittelyyn ja analysointiin soveltuva paikkatieto-ohjelmisto työpöytäkäyttöön. QGISiä voi käyttää käyttöjärjestelmästä riippumatta ja se lukee laajasti eri aineistoformaatteja niin kovalevyltä kuin tietokannasta. QGISissä on laaja työkaluarsenaali sekä paljon erilaisia editointia helpottavia työkaluja. Se soveltuu hyvin peruspaikkatieto-ohjelmistoksi ja on myös ilmainen käyttää!

PostGIS

PostGIS on suositun PostgreSQL-tietokannan lisäosa, jonka avulla PostgreSQL-tietokantaan voidaan viedä spatiaalista dataa. PostGIS mahdollistaa tehokkaan tietokannan ja geometriatietojen yhteentoimivuuden. Paikkatietoja voi tallentaa, analysoida ja käsitellä tehokkaasti satojen PostgreSQL-funktioiden avulla. Voit prosessoida sillä hyvinkin laajoja aineistoja ja optimoida näin organisaatiosi ratkaisut. PostGIS toimii hyvin QGISin kanssa DB Manager -lisäosan avulla.

GeoServer

Geoserver on avoimen lähdekoodin kartta- ja paikkatietopalvelin, jonka avulla voidaan tehokkaasti jakaa, prosessoida, editoida ja visualisoida paikkatietoaineistoja. GeoServerin käyttö ja hallinta on helppoa, sillä se tehdään suoraan selaimessa. GeoServerin avulla voit lukea ja tuottaa standardin mukaisia paikkatietorajapintoja sekä käyttää muun muassa WMS-, WFS-, WCS-, WMS-T- ja WPS-jakeluprotokollia. GeoServerin avulla voit hakea verkkokarttaasi reaaliajassa aineistoja ja myös julkaista omia aineistojasi standardien ja vaatimuksien mukaisesti.

Tuemme myös näitä ohjelmistoja

 • GDAL/OGR: on ohjelmointikirjasto rasteri- ja vektoriaineistojen muunnoksiin.
 • OPENLAYERS: OpenLayers on JavaScript-kirjasto karttakäyttöliittymien toteuttamiseen web-selaimiin.
 • Oskari: OGC:n rajapintoja tukeva järeä karttapalveluohjelmisto, josta saa tehtyä myös upotettuja karttajulkaisuja
 • MAPSERVER: Webkarttapalvelujen veteraaniohjelmisto, periaatteeltaan sama kuin GeoServer, mutta komentorivipohjainen.
 • SPATIALITE: Spatialite ei ole varsinaisesti työasemaohjelmisto vaan SQLite -tietokantaan tehty paikkatietolaajennus (tietokantaformaatti).
 • GRASS GIS: GRASS on tehty erilaisten paikkatietoanalyysien tekemiseen.
 • UDIG: uDig on käyttäjäystävällinen internet-orientoiunut GIS-työasemaohjelmisto.
 • GVSIG: gvSIG on Espanjan lahja paikkatiedon hyödyntäjille.
 • OPENJUMP: Hyvin kevyt Java-pohjainen paikkatietojen käsittelyn ohjelmisto.
 • MAPILLARY: Katunäkymät avoimena datana
 • OpenStreetMap: Joukkoistamalla tuetut kartta-aineistot
 • MapBOX: Selainpohjainen helppokäyttöinen karttapalvelusovellus
 • CARTO: Selainpohjainen helppokäyttöinen karttapalvelusovellus, tee oma kartta 10 minuutissa