Helsinki vie eteenpäin kaavoituksen digitalisointia

KIRA-digi-logo

Helsingin kaupunki sai KIRA-digi-rahoitusta kaavoituksen digitalisointityön kehittämiseen "Asemakaavat yhteisenä tietovarantona"-projektia varten, jossa parannetaan asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Asemakaavoituksen tiedonhallintaa on Helsingissä kehitetty vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti. Gispo on ollut mukana edistämässä avointen teknologioiden käyttöä asemakaavoituksessa Helsingin tukena ja toive on olla myös jatkossakin mukana.

 

Asemakaava valmisteilla

Hei! Olen koulutukseltani ohjelmistokehittäjä ja vuorovaikutteisen teknologian osaaja, jolla on monipuolista kokemusta paikkatietoalan projekteista.

Vastaa