Referenssit

"Gispo is a world-class location data training house that is teaching people to use and reuse open location data. Gispo is active in creating GIS communities in Finland."

- Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland
Helsinkibusiness.hub - 10 Great Finnish Open Data Companies

Koulutuksia

Olemme tarjonneet ohjelmistokoulutuksia mm. seuraaville organisaatioille:

Helsingin kaupunki
Suomen ympäristökeskus
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
Paimion kaupunki

 • Helsinki vie eteenpäin kaavoituksen digitalisointia

  Helsingin kaupunki sai KIRA-digi-rahoitusta kaavoituksen digitalisointityön kehittämiseen ”Asemakaavat yhteisenä tietovarantona”-projektia varten, jossa parannetaan asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Asemakaavoituksen tiedonhallintaa on Helsingissä kehitetty vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti. Gispo on ollut mukana edistämässä avointen teknologioiden käyttöä asemakaavoituksessa Helsingin tukena ja toive on olla myös jatkossakin mukana. 

 • Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen infraomaisuudenhallinnan hanke

  Kaupungeissa on teitä, puistoja, leikkipaikkoja ja monenlaista muuta infraomaisuutta, jota uudistetaan, huolletaan ja lisätään tarpeen mukaan. Asukkaiden tarpeiden analysointia, raportointia, huollon organisointia ja monia muita tarkoituksia varten kaupungeilla on infraomaisuuden hallintaan paikkatietojärjestelmä, jonka oleellinen osa ovat tietomallit. KIRA-digin rahoittamassa Saara-Maija Pakarisen vetämässä Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen hankkeessa ”Avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmän ja sen rajapintojen kehittäminen” on pohdittu aihetta …Lue lisää

 • HSL:n esteettömyystyötä Reittioppaan parissa

  Aiemmin kirjoitimme, että Gispo on osallistunut HSL:n uuden Reittioppaan kehittämiseen ja samassa yhteydessä mainitsimme, että työtä on vielä tehtävä, jotta sovellus olisi erityisryhmille, kuten näkövammaisille ja liikuntarajoitteisille, sopiva. HSL onkin tehnyt ja tekee edelleen työtä Reittioppaan ja monien muiden, kuten Mobiililippu-sovelluksen, esteettömyyden parantamiseksi. HSL mm. tilasi keväällä Annanpuralta näkövammaisille suunnatut käytettävyystutkimukset Mobiililippu- ja Reittiopas-sovelluksille ja tutkimuksien tulokset …Lue lisää

 • DataBusiness Challenge – Gispo kilpailun tuottajana

  Talvella 2016-2017 6Aika avoin data-kärkihankkeen järjestämässä DataBusiness Challenge-kilpailussa etsittiin sovelluksia ja ideoita, jotka helpottaisivat kaupunkilaisia arjen tai vapaa-ajan tekemisistä, osallistaisivat heitä kaupungin kehittämiseen tai auttaisivat kaupunkeja tiedolla johtamisessa. Kilpailun ytimessä oli avointa dataa hyödyntävien toimivien …Lue lisää

 • HSL:n Uusi Reittiopas – Gispo mukana

  Gispo on osallisunut HSL:n ja Liikkenneviraston yhteiseen Reittiopas-projektiin mm. kuvaamalla juna- ja metroasemia sekä OpenStreetMap-aineistoa päivittämällä. Uusi reittiopashan löytyy osoitteesta www.reittiopas.fi. Teknisemmin aiheesta kiinnostuneen kannattaa suunnata osoitteeseen digitransit.fi ja mikäli haluaa itse parantaa OpenStreetMap-aineistoa vaikkapa oman koti-työpaikka-reittinsä …Lue lisää

 • Espoossa kokeiltiin pyöräteiden kartoittamista Mapillaryn avulla

  Espoon kaupunki hankki kesällä 2016 kokeiluideoita aiheella ”Tee Espoosta parempi”. Espoo halusi selvittää, millaisia mahdollisuuksia digitalisointi ja uudet teknologiat tarjoavat kaupungin palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Tavoitteena oli lisätä myös palvelujen laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Yhteensä …Lue lisää

 • Korkeasaaren intendetti ruotii paikkatietoaineistoja ja alan osaamista

  Korkeasaaressa potentiaalia paikkatiedon käytölle Gispo Oy järjestää Helsingin kaupungin henkilöstölle QGIS koulutuksia vuosittain Oiva Akatemian kautta. Tammikuussa 2017 koulutukseen ilmestyi myös Korkeasaaren intendentti Kirsi Pynnönen-Oudman. Maanmittareiden ja kaavoittajien joukossa Korkeasaaresta tullut osallistuja oli kuin uusi …Lue lisää

 • Tampereen QGIS koulutukset tehostivat visualisointien tekoa

  Tampereen kaupunki on jo pitkään ollut Suomessa suunnannäyttäjä avointen paikkatieto-ohjelmistojen käytössä. Tätä kehitystä on tukenut koko kaupungin käyttöön ottama paikkatietostrategia sekä aktiivinen kehitystoiminta mm. karttapalvelupuolella. Nyt Tampereen kaupunki on alkanut kouluttamaan henkilöstöään QGIS:n käytössä Gispo …Lue lisää

 • OpenStreetMap hyötykäyttöön Liikennevirastossa

  Joukkoistamisen palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia myös liikenteen toimialalle. Avoin ja yhteisöllinen kartta OpenStreetMap tarjoaa myös Liikennevirastolle lisäarvoa oman toimintansa tukemiseksi. OpenStreetMap:n avulla parempia palveluita Gispo toteutti syksyllä 2015 selvityksen Liikennevirastolle OpenStreetMap-palvelun hyötyntämisestä omien aineistojensa …Lue lisää

 • Liito-oravien liitopolkujen paikallistaminen

  Tuotimme vuonna 2015 Espoon kaupungille laserkeilausaineistoihin perustuvan analyysin liito-oravien potentiaalisista liitopoluista. Aineistoanalyysin tuloksena syntyneitä karttoja voi käyttää kaupunkisuunnittelun tukena sekä kohdentaa sen mukaan maastotöitä. Tukea päätöksentekoon Rakennetussa ympäristössä liito-oravilla on hankaluuksia löytää reittejä puusta puuhun. Varsinkin …Lue lisää

Tutustu Gispon Ite wikiin

Lisää referenssejä ite wiki sivuilla.