PostGIS-koulutukset (vanha)

Tutustu spatiaalitietokanta PostGIS:n käyttöön

Jos paikkatietojen ylläpitoa haluaa helpottaa, ne kannattaa tallentaa tietokantaan. Avoimen lähdekoodin maailmassa tähän sopii PostGreSQL-tietokantaohjelmiston spatiaalilisäosa PostGIS. PostGIS:n avulla paikkatietojen hallinta helpottuu ja nopeutuu.

Gispo Oy tarjoaa mm. kahden päivän Johdanto PostGIS -koulutuksia, jossa opit asentamaan tietokannan, tekemään kyselyitä ja analyyseja SQL-lausekkeilla. Koulutuksessa opitaan myös konfiguroimaan karttaprojektioihin liittyviä ongelmia. 

PostGIS-tietokantaa voi hyödyntää ja muokata myös QGIS:n kautta, ja esim. PostGIS-reitinoptimointityökalu pgRouting:a varten on kehitetty oma QGIS-lisäosa.

Mikä on PostGIS?

PostGIS on avoimeen lähdekoodiin perustuva paikkatietotietokanta ja tietokantalaajennos, jolla paikkatietoja voidaan tallentaa, analysoida ja käsitellä tehokkaasti satojen paikkatietofunktioiden avulla. PostGIS laajentaa PosgtreSQL-relaatiotietokantaa spatiaalista tietoa sisältävien aineistojen pariin ja mahdollistaa näin tehokkaan tietokannan ja geometriatietojen yhteentoimivuuden. Voit prosessoida sillä hyvinkin laajoja aineistoja ja optimoida näin organisaatiosi ratkaisut. PostGIS-kantaa voidaan hallinnoida myös esimerkiksi QGIS-ohjelmiston kautta.

Kenelle PostGIS koulutukset sopivat?

Koulutukseen osallistujien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja -ohjelmistojen perusteet. Kokemus palvelinohjelmistoista ja SQL:stä on hyödyllistä. Koulutus sopii tahoille, joilla on laajoja paikkatieto-aineistoja hallittavana ja niiden ylläpitoa halutaan helpottaa.

KYSYMYKSIÄ? OTA YHTEYTTÄ INFO@GISPO.FI