Karttatyöt ja selvitykset

Toteutamme aineistotöitä ja selvityksiä paikkatietoaiheista asiakkaillemme. Tilaa meiltä karttatyöt ja paikkatietoanalyysit tai isommat selvitykset konsulttityönä.

Asiakkaitamme matkan varrelta

  • Tilastokeskuksella on hyvä brändi ja maine luotettavana tiedontuottajana. Helpottaakseen aineistojensa hyödyntämistä Tilastokeskus kehittää parhaillaan verkkopalveluitaan. Gispo pyydettiin mukaan esiselvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin eri käyttäjäryhmien tarpeita Tilastokeskuksen karttapalveluille. Konsulttimme perehtyivät aiheeseen monipuolisesti: aiemmat selvitykset perattiin läpikotaisin, verkkokyselyn tuloksia analysoitiin monelta kantilta ja Tilastokeskuksen asiakkaita haastateltiin. Syvälle aiheen äärelle päästiin myös Tilastokeskuksen henkilökunnalle järjestetyissä työpajoissa. Aamupäivän aikana eri

  • Gispo on osallisunut HSL:n ja Liikkenneviraston yhteiseen Reittiopas-projektiin mm. kuvaamalla juna- ja metroasemia sekä OpenStreetMap-aineistoa päivittämällä. Uusi reittiopashan löytyy osoitteesta www.reittiopas.fi. Teknisemmin aiheesta kiinnostuneen kannattaa suunnata osoitteeseen digitransit.fi ja mikäli haluaa itse parantaa OpenStreetMap-aineistoa vaikkapa oman koti-työpaikka-reittinsä optimoimiseksi, niin siihenkin löytyy ohjeistusta OpenStreetMap-wikistä. Mobiilikäyttäjät huomioitu monin tavoin Uusi reittiopas ottaa erityisesti kännykällä reittihakuja tekevät huomioon. Sovellus toimii

  • Tuotimme vuonna 2015 Espoon kaupungille laserkeilausaineistoihin perustuvan analyysin liito-oravien potentiaalisista liitopoluista. Aineistoanalyysin tuloksena syntyneitä karttoja voi käyttää kaupunkisuunnittelun tukena sekä kohdentaa sen mukaan maastotöitä. Tukea päätöksentekoon Rakennetussa ympäristössä liito-oravilla on hankaluuksia löytää reittejä puusta puuhun. Varsinkin leveät pääväylät estävät eläinten kulun jollei sopivia levähdyspaikkoja löydy. Laserkeilausainestosta tuotetun korkeus- ja kasvillisuusmallin sekä laskentamallin avulla saimme tietoa siitä,

Vastaa