Maastotietokannan lataus torrentista

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta vapautettiin 1.5.2012. Nyt maastotietokannan voi ladata torrenttina vertaisverkosta, helpoiten toimivat torrentit löytyvät Lailliset Torrentit -palvelusta.

Maastotietokannan käyttöoikeus noudattaa Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssiä. Tutustu käyttöehtoihin ennen aineiston käyttöä.

Tiedostojen rakenne

Maastotietokanta (MTK) on tallennettu shape-tiedostoihin. Koordinaattijärjestelmä on EPSG:3067. Tiedostomuoto ei ole kovin moderni, eikä tiedostojenrakenne käyttökelpoinen varsinaisiin paikkatietoanalyyseihin. Tässä MTK:n haltuunoton ensimmäisessä vaihesssa kuitenkin halutaan toimia nopeasti.

Aineistot on jaettu 12 km x 12 km karttalehtiin. Käytännössä tämä tarkoittaa maastokartta 1:25 000 karttalehden jakamista kahteen osaan.

Torrent-jakelun hakemistorakenne on seuraava:

FileDir

Hakemiston päätasona toimii 1:200 000 lehtijaon numero (kuvassa K2, K3, L3..), seuraava hakemistotaso on 1:100 000 lehtijaon karttalehdet (L31, L32, L33, L34..). Tämän alimman hakemiston sisällä on varsinaiset ZIP-pakatut shape-tiedostot. Tiedostojen nimeäminen noudattaa MML:n käytäntöä, joka eroaa hiukan JHS154:n ohjeistuksesta: jaetun karttalehden länsipuolen tunnus on 1 (numero yksi) ja itäpuolen tunnus on 2 (numero kaksi). Ylläolevan kuvan ensimmäinen tiedosto (L31111_al_mtk.shp.zip) kattaa siis maastokartta 1:25 000 karttalehden L3111 länsipuolen, itäpuolen shape-tiedostot on tallennettu tiedostoon L31111_al_mtk.shp.zip).

L3_grid

Seuraavassa kuvassa on visualisoitu korkeuskäyrät L31111 ja L31112 karttalehtien alueelta:

L3111_WestEast

Maastotietokannan rakenne

Maastotietokannan tietomalli voi vaikuttaa monimutkaiselta ja sekavalta. Sitä se on monessakin mielessä. Mutta koska kansan sivistäminen kuuluu perusluonteeseen, koetetaan seuraavassa selventää asiaa. Tarkemmat tiedot maastotietokannan rakenteesta voi etsiä Maanmittauslaitoksen tuotekuvauksesta.

Palaamme maastotietokannan rakenteeseen tarkemmin seuraavissa ohjeissa.