Alueiden yhdistäminen Quantum GIS-ohjelmistolla

Uusista kuntarajoista käydään kiivasta keskustelua. Erilaisten analyysien ja visualisointien lähtömateriaaliksi kaivataan vektorimuotoisia kuntarajoja. Tässä artikkelissa kerrotaan kuinka voit muodostaa uuden kuntaraja-aineiston. Ohjeet toimivat myös muille aluemaisille tietoaineistoille.

Lähtöaineistoa käytetään Maanmittauslaitoksen pienimittakaavaista kartta-aineistoa. Ilmaisen aineiston lataaminen edellyttää käyttöoikeuksia hyväksymistä.

Näissä ohjeissa käytetään Quantum GIS -nimistä ilmaista paikkatieto-ohjelmistoa. Muita ilmaisia vaihtoehtoja olisivat OpenJump, Grass GIS tai uDIG. Qantum GIS:stä on käytössä ollut versio 1.7.3 (Wroclaw).

Aina uusien paikkatietoaineistojen käytössä tulee tutustua paikkatietoaineiston metatietoihin. Tässä ohjeessa käytetään Maanmittauslaitoksen Yleiskartta 1:1 000 000 -paikkatietoaineistoa. Lähtöaineisto on tallennettu ESRI Shape-tiedostoformaattiin. Mukana toimitetusta dokumentaatiosta voimme todeta, että kuntarajat ovat joko viiva- tai aluetietoina. Paikkatietoaineistojen nimeäminen ei tässä aineistossa oli kovin loogista (mm. tasojen nimet joko suomeksi tai englanniksi), mutta tarkoituksiimme soveltuu siis kunta1_p -alkuiset tiedostot. Kirjain p viittaa polygoniin ja tästä voi päätellä että aineisto sisältää kuntien rajat alueina.

ESRI Shape-tiedostoformaatti koostuu kolmesta tai useammasta tiedostosta. Tässä käytetyn aineiston tiedostojen sisältö on seuraava:

kunta1_p.shp                   Varsinaiset geometriatiedot
kunta1_p.dbf                    Ominaisuustiedot dBase-tiedostoformaatissa
kunta1_p.shx/sbn/sbx    Aineistoon liittyvät indeksointitiedot
kunta1_p.prj                     Aineiston koordinaatistotiedot, tässä tapauksessa EPSG:3067
kunta1_p.shp.xml             ArcGIS-ohjelmiston muodostamat metatiedot
Paikkatietoaineiston lisääminen onnistuu helposti Layer-valikon kohdalta ”Add Vector Layer…”

Pic01 - QuantumGIS - Add Vector Layer

Käytössä olevan kunta-aineiston tulisi näyttää tältä. Alueiden väritys voi olla eri kuin esimerkin vihreä väri.
Pic03 - QuantumGIS - Vector Layer

Mittakaavajanan pituus ja mittakaava luku voivat poiketa totustä. Tämä johtuu siitä, että QGIS käyttää oletuksena EPSG:4326 -koordinaatistojärjestelmää. Tutummin WGS84 eli sitä GPS-laitteiden käyttämää. Koordinaatiston voi käydä vaihtamassa Settings-valikon kohdasta ”Project Properties”.

Pic03 - QuantumGIS - Project properties

Valitaan avautuvasta ikkunasta ”Enable ’on the fly’ CRS transformation”. Tämä tarkoittaa, että lasketaan tarvittavat projektiomuunnokset lennosta: vektoriaineistoilla tämä ei ole nykyaikaisilla tietokoneilla ongelmat, rasterikuvilla CPU tehot voivat loppua. Valitaan käytettäväksi koordinaatistoksi EPSG:3067.

Pic05 - QuantumGIS - Set EPSG-3067

Nyt mittakaavajanan ja mittakaavaluvun pitäisi olla paremmin ymmärrettäviä. Myös mittaustyökalun käyttö antaa tutumpia mittayksiköitä (metrejä).

Pic06 - QuantumGIS - Vector Layer in 3067

Aineiston kuvaustekniikka voi muuttaa ”Layer properties” ikkunasta. Tämän saa helpoiten auki hiiren oikealla näppäimellä aineistotason kohdalta. Toinen vaihtoehto on valita ”Layer”-valikosta ”Properties”.

Pic07 - QGIS - Layer properties

Esimerkissä olen valinnut Style-välilehden, jaotteluksi ”Unique value”, käytettäksi kentäksi AVI_ni (aluehallintovirastojen nimet). Painamalla Classify saadaan automaatisesti kuvaustekniikat kullekin aluehallintovirastolla.

Pic08 - QGIS - Set Layer Properties

Käyttöliittymässä pitäisi näkyä tämmöistä:

Pic09 - QGIS - Map with colors

Visualisoinnista tietojen muokkaamiseen

Tässä vaiheessa lukijalle on varmaan selvinnyt että paikkatietojen ominaisuustiedoilla voidaan hallita kuvaustekniikka ja myös muodostaa nykyisistä kuntarajoista uudet kuntarajat. Käytössä olevan kuntaraja-aineiston ominaisuustietoja voi tarkastella valitsemalla ”Open attribute table”:

Pic10 - QGIS - Open Attribute table_0

Ominaisuustietotaulun tietoja voi järjestää kunkin kolumnin mukaan tai tehdä monimutkaisempia hakuja.

Pic11 - QGIS - Attribute table_0

Jotta ominaisuustietotaulua voidaan muokata, pitää valita ikkunan alareunasta ”Toggle Editing mode”:

Pic12 - QGIS - Editing mode_0

Tämän jälkeen voidaan lisätä uusi sarake ”New column” -toiminnolla:

Pic13 - QGIS - New column_0

Tässä tapauksessa valitsemme sarakkeen muodoksi kokonaisuluvut, kirjoitamme selventävän nimen ja valitsemme kentän pituuden:

Pic14 - QGIS - Add new column_0

Tämän jälkeen voimme ruveta lisäämään kuntia yhdistäviä lukuarvoja ominaisuustietokenttiin. Oheisessa kuvassa on valittu Kemijärven ja Sallan kunnat. Kuntien osalta on UusiKunta-sarakkeeseen syötetty lukuarvo ”1”. Lisäksi ominaisuustietotaulussa on valittu ”Show selected only”, tällöin taulussa näkyy vain valitut kunnat:

Pic15 - QGIS - Insert id for merging munis_0

Yhdistettäviä kuntia voidaan sitten visualisoida valitsemalla luokitteluun UusiKunta-sarakkeen tiedot:

Pic16 - QGIS - Visualisation of merged municipalities_0

Tässä vaiheessa kuntien alueita ei ole vielä oikeasti paikkatietoaineistossa yhdistetty. Tämä tapahtuu ”Dissolve”-toiminnolla. Toiminto sisältyy ftools-nimiseen QuantumGIS-lisäosioon.Lisäosioita voi ladata seuraavasti:

Pic18 - QGIS - Plugins_0

Pic19 - QGIS - ftools plugin_0

fTools-työkalu sisältää lukuisia vektoriaineistojen käsittelyoperaatioita. Alueiden yhdistämiseen käytetään Dissolve-toimintoa.

Pic20 - QGIS - ftools dissolve_0

Komennolla annetaan lähtöaineisto, yhdistämiseen käytettävä ominaisuustieto sekä tuloaineisto:

Pic17 - QGIS - Dissolve polygons_0

Omassa tekeleesseni olen koodanut numerolla ’999’ Ahvenanmaan maakunnan kunnat ja numerolla ’99’ ne kunnat, joiden liittäminen on valtioneuvoston esityksessä vielä auki.

Pic21 - QGIS - Final result_0

Valmiin kuntaraja-aineiston voit ladata verkkopalvelustamme:

  • Kunnat.zip – Sisältää nykyisen kuntaraja-aineiston ja ylimääräisen ominaisuustietokentän, jolla yhdistäminen voidaan tehdä
  • UudetKunnat.zip – yhdistetyt kunnat, osa alkuperäisistä ominaisuustiedoista poistettu

Jos kuntarajoja halutaan visualisoida esimerkiksi OpenStreetMap-karttojen päällä, niin tulee tehdä tiedostomuunnos esimerkiksi KML-tiedostoformaattiin.