Paikkatietotoimien mallintamisen työpajakoulutus

Opi visioimaan, luomaan ja hyödyntämään QGIS:n geoprosessimalleja työpajassa

Geoprosessimallien visionti, luominen ja hyödyntäminen QGIS:sä-koulutuksessa käydään työpajanomaisesti läpi koulutettavien omia tarpeita paikkatietotoimien ketjuttamiseen ja tehostamiseen QGIS:llä. Kouluttaja auttaa koulutettavia ratkomaan omaan toimintaympäristöönsä liittyviä tehottomuuden ongelmia. Päivän kestävä koulutus ei lisää vain tietoutta ja osaamista organisaation sisällä, vaan vie myös oppeja suoraan tuotannolliseen ympäristöön.

Koulutus voidaan järjestää verkkokoulutuksena tai lähiopetuksena. Työpajoja järjestetään ensisijaisesti asiakaskohtaisina, mutta työpajoja myös avoimina kalenterikoulutuksina muutaman kerran vuodessa. Seuraa oikeasta sivupaneelista mahdolliset tulevat kalenterikoulutukset tai ole yhteydessä Gispon koulutustiimiin sähköpostiosoitteesta info@gispo.fi.

 

Hinta

Kysy hinnoittelusta info@gispo.fi sähköpostiosoitteesta.

Esimerkkitapaus: mallit avuksi koordinaattijärjestelmämuunnoksien kanssa

Seuraavasta tuottamastamme videosta voit tarkastella, miten yksinkertaista geoprosessimallia hyödynnettäisiin. Kyseisen mallin tavoitteena on tuottaa kuntakohtaisen koordinaattijärjestelmän (Gauss-Krüger) mukainen aineisto valtakunnallisista aineistoista (ETRS35FIN) (esimerkkitapauksessa kyseessä Kuusamon kaupunki). 

Esimerkissä voidaan kuvitella kunnan työntekijä tilanteeseen, jossa hänen on hyödynnettävä jatkuvasti paikallisten aineistojensa rinnalla valtakunnallisia aineistoja. Ilman mallia työntekijä joutuisi joka käyttökerta tekemään uudelleenprojektoinnin uudelleen ja kaiken lisäksi muistamaan, miten uudelleenprojektointi tapahtuu sekä millä parametreilla (ts. koordinaattijärjestelmätiedoilla) se tapahtuu. Geoprosessointimallin rakennettuansa kunnan työntekijä säästäisi omaa ja mahdollisesti myös kollegojensa aikaa ainaisessa aineistojen käsittelyssä ja uudelleen projektoinneissa.

Koulutuksen kuvaus

 • Aamupäivä: Johdatus geoprosessien mallinnukseen
  • Geoprosessoinnin mallintaminen - miksi?
  • Miten hyödynnän geoprosessimalleja QGIS:llä?
  • Miten rakennan geoprosessimalleja QGIS:ssä?
  • Monitahoisten mallien rakentaminen
 • Iltapäivä: Työpajavaihe
  • Mallien suunnittelu - irrallisista toimista prosesseiksi
  • Omien mallien luominen
  • Ryhmätyökohtaisten mallien visioiminen ja rakentaminen

Mitä koulutukseen sisältyy?

Työpajaan sisältyy koulutusmateriaali (luennot ja harjoitukset). Koulutus toimitetaan suomenkielisenä. Harjoitusten materiaali on osallistujien käytettävissä myös koulutuksen jälkeen. Mikäli koulutus toimitetaan verkkokoulutuksena, koulutus tehdään etäyhteyden kautta videopuhelusovelluksen avulla. Etäyhteyden luomiseen annetaan koulutettaville ja tarvittaessa yhteyden luomista testataan. Kouluttaja ohjeistaa harjoituksien tekoa etäyhteyden kautta ja harjoitukset tehdään omalla koneella, jolle on etukäteen asennettava koulutuksessa käytettävä QGIS-ohjelmisto.

Mikä on QGIS:n geoprosessien mallintaja?

QGIS:n geoprosessien mallintaja on työkalu, jolla voidaan graafisesti mallintaa ja ketjuttaa työprosesseja. Sen käyttö ei vaadi ohjelmointitaitoja, vaan sen käyttö on intuitiivista ja suoraviivaista. QGIS:n erikoisuutena on mahdollistaa paikkatiedon erikoisohjelmien (mm. GDAL, GRASS GIS) algoritmien käyttö osana geoprosessimalleja.   

Kenelle koulutus sopii?

Koulutukseen osallistujien tulee osata QGIS:n käytöstä perusteet. Katso Gispon yhden tai kahden päivän QGIS-koulutukset tästä.

Tukipalvelu 2 kk

Koulutukseen jälkeen, käytössäsi on oikeudet kahdeksi kuukaudeksi tukipalveluumme. Tukipalvelusta saat henkilökohtaista tukea ohjelmiston käyttöön ja voit tukeutua myös tukipalvelumme ratkaisutietokantaan, johon on kerätty ohjeita ohjelmistojen käytöstä.

KYSYMYKSIÄ? OTA YHTEYTTÄ INFO@GISPO.FI

Vastaa