Osaaminen (vanha)

Tuotamme paikkatietoratkaisuja julkisen ja yksityisen sektorin edustajille eri konsultointihankkeissa. Hyödynnämme laajamittaisesti avoimen lähdekoodin järeitä ohjelmistoja, laajennoksia ja työkaluja paikkatiedon käsittelyssä ja analysoinnissa.

Koulutus ja tuki

 • Paikkatietojen perusteet
 • QGIS, GeoServer, PostGIS
 • Työpajat
 • Räätälöidyt koulutukset

Konsultointi ja suunnittelu

 • Paikkatietoarkkitehtuuri
 • Paikkatietokannat
 • Avoimen lähdekoodin ratkaisut

Yhteisöt

 • OSGeo-yhteisö
 • Avoimen datan ekosysteemi
 • Open Street Map-yhteisö
 • Mapillary-yhteisö

"Voimme aiheuttaa avoimuutta!"


 

Avoimet ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on maailmanlaajuinen trendi, joka liittyy avoimuuden laajempaan ideologiaan. Jakamistalouden hyödyt ovat suuret, kun työkaluja ei tarvitse kehittää alusta asti. Työkalut ovat kehittyneet jo pitkälle, alkuvaiheen versioiden ongelmat on selätetty ja kehitys on suuntautumassa käytettävyyden parantamiseen. Gispo auttaa avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen käyttöönotossa.

Avoin data

Tarjoamme palveluita myös avoimen paikkatietodatan hyödyntämisen optimoinniksi. Tunnemme datalähteet ja toimijat Suomessa ja voimme antaa vinkkejä avoimen datan parempaan hyötykäyttöön. Olemme asiantuntijoita maailmanlaajuisen yhteisöllisen ja avoimen kartan OpenStreetMapin hyödyntämisessä.

Avoimet infraratkaisut

Kartoitamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat avoimet ohjelmistot ja avoimen datan ratkaisut. Räätälöimme ja integroimme avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja nykyisiin ja uusiin tietojärjestelmiin. Lisäksi toimitamme myös verkkopalveluina aineistoja ja ohjelmistoja.

Projektit

Hankkeet ja paikkatietoalan projektit ovat meille tuttuja. Avustamme hankkeiden toteutuksessa jo rahoituksen hakuvaiheessa. Näin projektille saadaan parhaimmat eväät onnistumiseen.

Karttatyöt ja selvitykset

Toteutamme aineistotöitä ja selvityksiä paikkatietoaiheista asiakkaillemme. Tilaa meiltä karttatyöt ja paikkatietoanalyysit tai isommat selvitykset konsulttityönä.

Paikkatietotyökalut

Joskus aineistojen analysointiin tarvitaan työkalua, jota ei ole vielä kehitetty. Voimme yhteistyössä partnereidemme kanssa lähteä suunnittelemaan työkalua. Avoimen lähdekoodin paikkatietotyökaluja voi myös joukkorahoittaa.