Saavutettavuusanalyysit ja reittien optimoinnit PostGIS:n lisäosalla

Paikkatietokanta PostGIS:n (PostgreSQL) lisäosa pgRouting tarjoaa toiminnallisuudet optimaalisten reittien laskemiseen, palvelualueiden ja saavutettavuuden analysointiin. Suomesta löytyvät tiestö-aineistot mahdollistavat oivasti työkalun hyödyntämisen.

pgRouting:in avulla voidaan tehdä tehokkaasti reittien suunnittelua ja optimointia sekä saavutettavuusanalyyseja niin pienempiin kuin suurempiinkin tarpeisiin. pgRoutingin  ominaisuuksia voi hyödyntää monin tavoin. Sillä voi vaikkapa tehdä reititysanalyysejä Desktop GIS -ohjelmistoissa (QGIS:iin on olemassa myös pgRoutingLayer-liitännäinen) tai tuottaa reitityspalveluja web-ympäristöihin (esim. Leaflet:iin tai OpenLayers:iin GeoServerin avulla). pgRouting tarjoaa siis skaalautuvan tietokantapohjaisen ratkaisun reittien suunnitteluun ja analysointiin.

Suomesta löytyvät tieverkkoaineistot pohjaksi

Suomessa tieverkkokannan pohjana voidaan käyttää tiehallinnon ylläpitämää Digiroad-aineistoa, kuntien omia tieverkkoaineistoja tai sitten avointa OpenStreetMap-aineistoa. Eri aineistojen geometria- ja ominaisuustietojen rikkaudesta riippuen voidaan hyödyntää verkostoanalyyseissä esimerkiksi matka-aikaetäisyyksiä, tiestön nopeustietoja, kääntymisrajoituksia tai vaikkapa personalisoida analyysejä liikkumismuodon mukaan.

Jos verrataan pgRouting-laajennosta markkinoilta löytyviin muihin ratkaisuihin, niin pgRoutingista puuttuu vielä joihinkin sovelluksiin tarvittavia ominaisuuksia ja myös dokumentaatio on joiltakin osin vielä heikkoa. Työkalun ehdottomasti hyviksi puoliksi on tunnistettu tehokkuus ja nopeus erityisesti tietyissä käyttötapauksissa, joustava toimiminen erilaisissa tilanteissa sekä lisenssikustannuksien puuttuminen. 

Miten Gispo auttaa pgRoutingin hyödyntämisessä?

  • Reitityspalveluiden integroiminen ja konsultaatiot
  • Reititysanalyysien tuottaminen
  • Työpajat ja lähiopetus

PgRouting-työkalun hyödyntämistä tukevat Gispon koulutukset: