Mitä se INSPIRE maankäyttötiedoilta oikein vaatii?

Paikkatietoalustan osahankkeessa tähdätään tulevaan

Paikkatietoalustaan liittyvässä Maankäyttöpäätökset -hankkeessa määritellään parhaillaan vähimmäisvaatimuksia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää varten.

Useassa erillisessä selvityksessä toteutettava hanke on vasta alkuvaiheessa, mutta tavoitteet ovat korkealla. Tarkoituksena on mm. valmistella tietotuotteita ja tiedon tuottajia ja hyödyntäjiä tulevaisuuteen, jossa tiedot päivittyvät kansallisiin ja kansainvälisiin rekistereihin automaattisesti ja 3D-maailma on osa maankäytön arkipäivää.

Gispo tutkimassa INSPIRE:n vaatimuksia ja KuntaGML:n kehittämistarpeita

Gispo Oy:n tehtävänä on laatia Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitys niistä kansallisista maankäyttöpäätöksiä koskevista tiedoista, joita EU:n INSPIRE-direktiivin velvoitteisiin kuuluu. Selvitystyötä tehdään parhaillaan ja lopputulokset tarjoillaan asiakkaalle marraskuun puolessa välissä.

Mitä tietoja itse asiassa INSPIRE meiltä vaatii? Ovatko nykyiset tiedot sen mukaisia, että vaatimukset täyttyvät ja mitä pitäisi tehdä jos näin ei ole? Näihin kysymyksiin saadaan viimeistään marraskuussa vastauksia. Samalla tutkaillaan nykyisiä kansallisia maankäytön tietomalleja ja pohditaan niiden tulevaa kehitystä.

Selvityksessä määritelläänkin tulevaisuutta ajatellen seuraavaa:

  • Maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset huomioiden etenkin INSPIRE-direktiivin vaatimukset
  • Määritetään maankäyttöpäätöstiedoille yhteentoimivuuden takaavat ydintiedot
  • Tutkitaan voidaanko nykyisten kansallisten KuntaGML-tietomallien (skeemojen) pohjalta rakentaa tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen tietomallit uuteen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään vai tuleeko laatia kokonaan uudet tietomallit laajentaen kansainvälisiä tietomalleja kansallisilla tarpeilla

Mukana projektitiimissä on Gispo Oy:n asiantuntijoiden Pekka Sarkola, Sanna Jokela ja Santtu Pyykkönen lisäksi SYKE:n Lena Hallin-Pihlatie, jonka asiantuntemusta tarvitaan etenkin INSPIRE-tietojen tarkastelussa. Ympäristöministeriön vastaavana henkilönä toimii Satu Taskinen.

Lähestymme myös muutamia kuntia loka-marraskuun vaihteessa ja kyselemme niiden näkemyksiä tulevaisuuden maankäyttöpäätöstiedoista. Palataan siis asiaan!